İlk Yardım Eğitimi

Serfikalı İlkyardımcı Bulundurma Zorunluluğu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tehlike sınıfı ve çalışan sayısı farketmeksizin her işyerlerinde sertifikalı ilk yardımcı personel bulundurma (personellerinizin bir veya daha fazlasının sertifikalı ilk yardım eğitimi kursuna gitmesi ve sağlık bakanlığının açtığı sertifikalı ilk yardım sınavında başaralı olması) zorunluluğu bulunmaktadır.

İlk Yardım Yönetmeliğinin 16. maddesi her kurumun kaç sertifikalı ilk yardımcı bulundurması gerektiğini açıklığa kavuşturur. Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin her 10 personele kadar bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin ise her 20 personele kadar 1 adet “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması gerekmektedir.