Mobil Sağlık Hizmetleri

Çalışanların sağlık kayıtları işe giriş itibariyle ve belirtilen kanuni aralıklarla yapılması ve kayıt altına alınması esastır. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması ve gerekli önlemlerin alınması oluşacak problemlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Karaciğer fonksiyon testleri
 • LDH
 • GGT
 • SGOT
 • SGPT
Toksikolojik tetkikler
 • Kanda kurşun
 • İdrarda kurşun

Böbrek fonksiyon testleri
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin

Serolojik testler
 • HBaAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • İdrarda/kanda toluen, fenol, valin, mandalik asit, hippurik asit vs..

Akciğer Grafisi

Portör Muayenesi

Covit PCR Testi ve Covit Antikor