İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri hekimliği hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşlarından biridir ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasında kritik bir rol oynar. İşverenlerin bu hizmeti etkin bir şekilde organize etmesi ve sürdürmesi, hem çalışanların hem de işyerinin uzun vadeli başarısı için önemlidir. İşyeri hekimlerinin işyerlerinde yaptığı başlıca işler aşağıdaki gibidir:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak