Periyodik Kontroller

İş yerinizde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için düzenli kontroller büyük önem taşır. Sizlere sunduğumuz periyodik kontrol hizmeti ile, iş yerinizdeki ekipman ve süreçlerin güvenliğini sağlıyor, olası riskleri en aza indiriyoruz.

Neden Periyodik Kontrol?

 • Güvenlik: Ekipman ve çalışma ortamınızın güvenliğini sağlar.
 • Verimlilik: Olası arızaların önüne geçerek iş süreçlerinizin kesintisiz devam etmesini sağlar.
 • Uyumluluk: Yasal düzenlemelere uyumunuzu garantiler.

Hizmet Sürecimiz

 1. İnceleme: Uzmanlarımız iş yerinizi ziyaret eder ve gerekli incelemeleri yapar.
 2. Değerlendirme: Ekipmanlarınızın ve çalışma koşullarınızın güvenlik durumu değerlendirilir, gerekli ölçümleri ve kontrolleri yapar.
 3. Raporlama: Bulunan eksiklikler ve önerilen düzeltici önlemler raporlanır.
 4. Takip: Önerilen önlemlerin uygulanması takip edilir ve düzenli kontrollerle süreklilik sağlanır.

Siz de iş yerinizin güvenliğini sağlamak ve yasal düzenlemelere uyumlu olmak için periyodik kontrol hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

İş Yeri Ortam Ölçümleri

 • İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
 • İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Haritası
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • İşyeri Titreşim Ölçümü

İş yerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

İş Yeri Periyodik Kontrolleri

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri:

 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
 • Manlift Periyodik Kontrolü
 • Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri:

 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
 • LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri:

 • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Jenaratör Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Trafosu Yağ Testi
 • Aydınlık Şiddeti Ölçümü
 • Termal Kamera Ölçümü
 • Katotik Koruma Ölçümü
 • Harmonik Ölçüm

Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi

İş yerinde forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar, Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olmalıdır.

İş Makinesi Kullanım Belgesi

İş yerinde lastik tekerlekli iş makinesi kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin G-Tipi Operatör Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Kazancı Belgesi

İş yerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olması gerekmektedir.

Topraklama Kontrolü

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 295, 296, 297, 353; Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P)

Paratonerin Kontrolü

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat, yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere iş yerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 343; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 57)