İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem taşır. Bu kontroller, ekipmanların güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, olası kazaları ve arızaları önlemek amacıyla gerçekleştirilir. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri hakkında temel açıklamalar şu şekilde özetlenebilir:

1. Yasal Dayanak

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, birçok ülkede yasal düzenlemelerle zorunlu kılınmıştır. Türkiye'de bu düzenlemeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır. Özellikle "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" bu konuda kapsamlı hükümler içermektedir.

2. Kontrol Aralıkları

Ekipmanların periyodik kontrol sıklığı, ekipmanın türüne, kullanım yoğunluğuna ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişir. Yönetmeliklerde belirlenen süreler genellikle şu şekildedir:

 • Basınçlı Kaplar (örneğin, kazanlar, kompresörler): Yılda en az bir kez.
 • Kaldırma ve İletme Ekipmanları (örneğin, vinçler, forkliftler): Yılda en az bir kez.
 • Elektrik Tesisatı ve Topraklama: Yılda en az bir kez.

3. Kontrollerin İçeriği

Periyodik kontroller, ekipmanların yapısal bütünlüğünü, işlevselliğini ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla çeşitli testler ve incelemeleri içerir. Bu kontroller genellikle aşağıdaki unsurları kapsar:

 • Görsel Muayene: Ekipmanın genel durumu, görünür hasar veya aşınma belirtileri.
 • Fonksiyon Testleri: Ekipmanın normal işleyişini kontrol etme.
 • Yük Testleri: Kaldırma ekipmanlarının maksimum yük altında test edilmesi.
 • Basınç Testleri: Basınçlı kapların güvenli çalışma basıncında test edilmesi.
 • Elektriksel Testler: Elektrik ekipmanlarının ve tesisatının güvenli olup olmadığının kontrol edilmesi.

4. Yetkilendirilmiş Personel

Periyodik kontroller, bu konuda yetkin ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. EKİPNET’ e kayıtlı ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri periyodik kontrol yapmaya yetkilidir.

5. Yetkilendirilmiş Muayene Kuruluşları

İş ekipmanlarının periyodik muayene ve kontrolleri yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Ancak bazı iş ekipmanlarının kontrolleri için akreditasyon zorunludur. Bu ekipmanlar şunlardır:

 • Kule vinçler
 • LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü)
 • Yürüyen merdivenler
 • Asılı erişim donanımları

Bu ekipmanların periyodik kontrolleri, ilgili alanda akredite olmuş muayene kuruluşlarında çalışan ve periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

6. Dokümantasyon

Yapılan tüm kontrollerin sonuçları belgelenmeli ve bu belgeler, yasal olarak belirlenen süreler boyunca saklanmalıdır. Kontrol raporları, ekipmanın güvenli kullanılabilir olduğunu, gerekli bakım ve onarımların yapıldığını gösteren önemli dokümanlardır.

7. Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler

Kontrol sırasında tespit edilen uygunsuzluklar derhal raporlanmalı ve gerekli düzeltici faaliyetler yapılmalıdır. Ekipmanların güvenli kullanılabilir hale getirilmesi sağlanmadan kullanıma devam edilmemelidir.

8. Faydaları

Periyodik kontrollerin başlıca faydaları şunlardır:

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi.
 • Ekipmanların ömrünün uzatılması.
 • Verimliliğin artırılması.
 • Yasal sorumlulukların yerine getirilmesi.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve sürdürülebilir iş süreçlerinin temini için vazgeçilmezdir. Bu kontrollerin düzenli ve etkin bir şekilde yapılması hem sizlerin hem de çalışanların güvenliği ve sağlığı açısından büyük önem taşır. Dikkat OSGB olarak periyodik kontrol süreçlerinizi sizler için takip ediyoruz.